top of page

Acerca de

89263277_l (1)-min.jpg

Politika varstva osebnih podatkov

1. člen (Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje družba O-O, Okulistika in Optika d.o.o. (nadalje upravljalec).

 

Podatki o upravljavcu:

Firma: O-O, Okulistika in Optika d.o.o.

Naslov: Podbevškova ulica 15, 8000 Novo mesto

Matična številka: 8956448000

Telefon: 064/198-171

E-pošta: info(at)optika-cerklje.si

 

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:

Ime in Priimek/firma: Tadej Prešeren

Kontaktni telefon: 064/198-171

Kontaktni e-poštni naslov: info(at)optika-cerklje.si

 

2. člen

(vrste obdelovanih osebnih podatkov)

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

1. osnovni kontaktni podatki

 

• Ime in priimek

• E-naslov

• Telefonska številka

 

3.člen

(podlaga za obdelavo osebnih podatkov) Osebne podatke obdelujemo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenejne pogodbe z vami. Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar se podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.

 

4. člen

(Nameni obdelave osebnih podatkov) Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom: • Obveščanja strank o terminih okulističnih pregledov.

 

5. člen

(hramba osebnih podatkov) Osnovne kontaktne oseben podatke hranimo dokler imate na naši spletni strani status registriranega uporabnik. Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenejen pogodbe hranimo še 5 let po izpolnitvi pogodbe . Po izteku obdobja hrambe osebne podatk trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

 

6. Člen

(posredovanje osebnih podatkov) O tem ali nam boste posredovali vaše osebne podatke se odločate prostovoljno. Neposredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.

 

7. člen

(dostop do osebnih podatkov) Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj družbe O-O, ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je družba O-O sklenila pogodbo o obdelovanju podatkov t.i. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci izvajajo storitevobdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjenen med družbo O-O in njimi. Pogodbenim obdelovalcem je prepovedano iznašanje osebnih podatkov v tretje države in mednarodnem organizacije.

 

8. člen

(pravice v zvezi z osebnimi podatki) Od družbe O-O lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas družba seznani z obstojem avtomatiziranega sprjemanja odločitev ter razlogi za njegovo uporabo, pomen njegove uporab in predvidene posledice. Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar: – oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri. – Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave – Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov. V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali. Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljalcu osebnih podatkov Zoper družbo O-O imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da družba O-O ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

 

9.člen

(uveljavljanje pravic) Svoje zahtevke iz prejšnjega člena naslovit na katerikoli kontakt upravljalca, ki je naveden v 1. Členu tega dokumenta. Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identitiet. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati, lastne identitete lahko vaš zahtevek iz preješnjega člena zavrnemo. Na vašo zahtevo iz prejšnjega člena smo vam dolžni odgovoriti takoj ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zhteve.

bottom of page